STYRETAVLER

Hos Thorslev Automation er vi gode til udvikling af styringer på f.eks. prototyper. Vi anvender altid den nyeste teknologi og vi stiller høje krav til os selv med service og kvalitet. 
Vi tegner styretavler i 3D og vi kan fremvise en virtuel tavle inden opstart af produktionen. Det giver højere kvalitet og færre rettelser efter produktionen. 

Hos Thorslev Automation brænder vi for at arbejde med maskiner og anlæg. Vi elsker når vi starter på indkøring af et nyt anlæg og det første produkt kommer ud. 
Et anlæg, hvor vi selv har designet det elektriske system. Styretavlen - som vi har lavet i 3D og gennemgået med kunden inden produktionen - har vi lavet på vores eget værksted. 
Vores programmører har i samarbejde med kunden udarbejdet en funktionsbeskrivelse. Derefter lavet PLC programmet, som evt. er testet i virtuelt miljø inden indkøring.